Obudź w sobie dziecko! 

Najnowsze eksperymenty badaczy z Nowego Jorku pozwoliły zbliżyć się do pytania o to, czy sztuczna sieć neuronowa może uczyć się podobnie jak dzieci – poprzez poznawanie świata?

Jak to się dzieje, że niemowlęta kojarzą nowe słowa z konkretnymi przedmiotami lub ich obrazkową reprezentacją? To pytanie pojawia się w nauce od lat, ale po raz pierwszy postanowiono odpowiedzieć na nie z pomocą i dzieci, i sztucznej inteligencji. 

Badacze z Nowego Jorku, w projekcie finansowanym m.in. przez DARPA, przeprowadzili eksperyment, w którym mała dziewczynka na przestrzeni ponad 1,5 roku, poczynając od 6. miesiąca życia nosiła na głowie specjalny hełm, dający wgląd w jej proces poznawania świata pojęć i wizualnych reprezentacji. Hełm ten zawierał kamery i mikrofony potrzebne do zebrania danych z otoczenia w taki sposób, w jaki zbiera je dziecko. W ten sposób udało się zebrać łącznie 61 godzin nagrań obrazów i dźwięków – zarówno głosów rodziców czy opiekunów, którzy nazywali nowe przedmioty, jak i samego dziecka, które próbowało je po swojemu nazywać. Na tych danych sieć typu ResNet stworzyła własny system znaczeń, tak jak dziecko tworzy sobie własne rozumienie ograniczonego jeszcze języka. Tak wytrenowany multimodalny model (kojarzący ze sobą obraz i dźwięk) poddawany był symulacji dalszego naturalnego rozwoju dziecka – tzn. eksponowany na zupełnie nowe brzmienia zupełnie nowych słów. I okazuje się, że podobnie jak dzieci, świetnie sobie radził z zupełnie nowymi, abstrakcyjnymi pojęciami! 

Udało się więc w pewnym sensie zrekonstruować abstrakcyjne rozumienie pojęć, z których komponowane są myśli, a to brzmi jak rzeczywiście inteligentna ścieżka do rozumienia świata. Powiedzenie, że od dzieci tak wiele można się nauczyć, nabiera nowego znaczenia! 

Inez Okulska

Redaktor naczelna hAI Magazine, badaczka i współautorka modeli AI (StyloMetrix, PLLuM), wykładowczyni, Top100 Woman in AI in PL

Podziel się

Może Cię zainteresować